• 2013-05-20 สมาชิกปกติสามารถอัพได้ 3 วีดีโอ/วัน สมาชิกแบบแฟนซับอัพได้ 5 วีดีโอ/วัน
  • 2013-12-16 เปิดให้สมาชิกทั่วไปสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ตามปกติแล้ว
Playlist
Running Man : http://bit.ly/1flfszh
You Are My Destiny : http://bit.ly/1hjWfdF
---------------------------------------------------------------
Facebook - http://www.facebook.com/sonesubs
Twitter - http://www.twitter.com/sonesubs
Uploader by @arms_made (http://bit.ly/armsmade)
เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย · 3,221 Views Drama Series You Are My Destiny, YAMD, SNSD, YoonA, EP.1, Sone Subs, Drama, arms_made
Contact Alive Team info@alive.in.th
You Are My Destiny : Auto Play is off
1 You Are My Destiny - EP.001 35:00
2 You Are My Destiny - EP.002 35:24
3 You Are My Destiny - EP.003 35:02
4 You Are My Destiny - EP.004 34:57
5 You Are My Destiny - EP.005 34:44
6 You Are My Destiny - EP.006 33:53
7 You Are My Destiny - EP.007 34:48
8 You Are My Destiny - EP.008 34:55
9 You Are My Destiny - EP.009 34:59
10 You Are My Destiny - EP.010 34:52
11 You Are My Destiny - EP.011 39:12
12 You Are My Destiny - EP.012 35:00
13 You Are My Destiny - EP.013 38:07
14 You Are My Destiny - EP.014 34:55
15 You Are My Destiny - EP.015 34:49
16 You Are My Destiny - EP.016 35:03
17 You Are My Destiny - EP.017 34:57
18 You Are My Destiny - EP.018 35:45
19 You Are My Destiny - EP.019 34:50
20 You Are My Destiny - EP.020 34:57
21 You Are My Destiny - EP.021 35:03
22 You Are My Destiny - EP.022 34:58
23 You Are My Destiny - EP.023 34:59
24 You Are My Destiny - EP.024 34:49
25 You Are My Destiny - EP.025 34:60
26 You Are My Destiny - EP.026 34:53
27 You Are My Destiny - EP.027 34:60
28 You Are My Destiny - EP.028 34:40
29 You Are My Destiny - EP.029 35:04
30 You Are My Destiny - EP.030 35:01
31 You Are My Destiny - EP.031 35:05
32 You Are My Destiny - EP.032 35:02
33 You Are My Destiny - EP.033 35:09
34 You Are My Destiny - EP.034 34:29
35 You Are My Destiny - EP.035 34:59
36 You Are My Destiny - EP.036 35:04
37 You Are My Destiny - EP.037 34:58
38 You Are My Destiny - EP.038 35:12
39 You Are My Destiny - EP.039 34:37
40 You Are My Destiny - EP.040 35:02
41 You Are My Destiny - EP.041 35:10
42 You Are My Destiny - EP.042 35:09
43 You Are My Destiny - EP.043 35:13
44 You Are My Destiny - EP.044 35:08
45 You Are My Destiny - EP.045 34:58
46 You Are My Destiny - EP.046 35:55
47 You Are My Destiny - EP.047 35:25
48 You Are My Destiny - EP.048 35:14
49 You Are My Destiny - EP.049 35:05
50 You Are My Destiny - EP.050 35:04
51 You Are My Destiny - EP.051 34:60
52 You Are My Destiny - EP.052 35:05
53 You Are My Destiny - EP.053 34:58
54 You Are My Destiny - EP.054 34:58
55 You Are My Destiny - EP.055 35:06
56 You Are My Destiny - EP.056 36:21
57 You Are My Destiny - EP.057 36:48
58 You Are My Destiny - EP.058 35:39
59 You Are My Destiny - EP.059 36:22
60 You Are My Destiny - EP.060 36:25
61 You Are My Destiny - EP.061 35:56
62 You Are My Destiny - EP.062 36:11
63 You Are My Destiny - EP.063 36:22
64 You Are My Destiny - EP.064 36:12
65 You Are My Destiny - EP.065 35:41
66 You Are My Destiny - EP.066 34:57
67 You Are My Destiny - EP.067 35:01
68 You Are My Destiny - EP.068 35:06
69 You Are My Destiny - EP.069 35:05
70 You Are My Destiny - EP.070 34:58
71 You Are My Destiny - EP.071 34:59
72 You Are My Destiny - EP.072 34:59
73 You Are My Destiny - EP.073 35:12
74 You Are My Destiny - EP.074 34:60
75 You Are My Destiny - EP.075 34:55
76 You Are My Destiny - EP.076 34:54
77 You Are My Destiny - EP.077 34:57
78 You Are My Destiny - EP.078 34:53
79 You Are My Destiny - EP.079 35:03
80 You Are My Destiny - EP.080 34:59
81 You Are My Destiny - EP.081 35:05
82 You Are My Destiny - EP.082 35:02
83 You Are My Destiny - EP.083 35:05
84 You Are My Destiny - EP.084 34:59
85 You Are My Destiny - EP.085 35:16
86 You Are My Destiny - EP.086 35:01
87 You Are My Destiny - EP.087 35:06
88 You Are My Destiny - EP.088 34:57
89 You Are My Destiny - EP.089 35:04
90 You Are My Destiny - EP.090 35:04
91 You Are My Destiny - EP.091 35:03
92 You Are My Destiny - EP.092 34:51
93 You Are My Destiny - EP.093 35:03
94 You Are My Destiny - EP.094 35:05
95 You Are My Destiny - EP.095 35:07
96 You Are My Destiny - EP.096 35:04
97 You Are My Destiny - EP.097 35:03
98 You Are My Destiny - EP.098 34:59
99 You Are My Destiny - EP.099 35:05
100 You Are My Destiny - EP.100 35:03
101 You Are My Destiny - EP.101 35:04
102 You Are My Destiny - EP.102 35:04
103 You Are My Destiny - EP.103 35:13
104 You Are My Destiny - EP.104 33:01
105 You Are My Destiny - EP.105 35:01
106 You Are My Destiny - EP.106 33:57
107 You Are My Destiny - EP.107 34:56
108 You Are My Destiny - EP.108 34:56
109 You Are My Destiny - EP.109 34:53
110 You Are My Destiny - EP.110 35:02
111 You Are My Destiny - EP.111 35:21
112 You Are My Destiny - EP.112 34:51
113 You Are My Destiny - EP.113 34:51
114 You Are My Destiny - EP.114 35:02
115 You Are My Destiny - EP.115 35:05
116 You Are My Destiny - EP.116 35:03
117 You Are My Destiny - EP.117 34:58
118 You Are My Destiny - EP.118 35:05
119 You Are My Destiny - EP.119 34:55
120 You Are My Destiny - EP.120 35:00
121 You Are My Destiny - EP.121 34:59
122 You Are My Destiny - EP.122 34:54
123 You Are My Destiny - EP.123 34:53
124 You Are My Destiny - EP.124 35:10
125 You Are My Destiny - EP.125 34:54
126 You Are My Destiny - EP.126 35:06
127 You Are My Destiny - EP.127 34:60
128 You Are My Destiny - EP.128 34:58
129 You Are My Destiny - EP.129 35:04
130 You Are My Destiny - EP.130 35:11
131 You Are My Destiny - EP.131 34:59
132 You Are My Destiny - EP.132 35:01
133 You Are My Destiny - EP.133 35:02
134 You Are My Destiny - EP.134 34:55
135 You Are My Destiny - EP.135 35:02
136 You Are My Destiny - EP.136 34:60
137 You Are My Destiny - EP.137 35:01
138 You Are My Destiny - EP.138 34:48
139 You Are My Destiny - EP.139 35:02
140 You Are My Destiny - EP.140 34:59
141 You Are My Destiny - EP.141 34:57
142 You Are My Destiny - EP.142 35:01
143 You Are My Destiny - EP.143 35:21
144 You Are My Destiny - EP.144 34:53
145 You Are My Destiny - EP.145 35:01
146 You Are My Destiny - EP.146 35:04
147 You Are My Destiny - EP.147 35:04
148 You Are My Destiny - EP.148 35:02
149 You Are My Destiny - EP.149 35:02
150 You Are My Destiny - EP.150 35:12
151 You Are My Destiny - EP.151 34:55
152 You Are My Destiny - EP.152 34:60
153 You Are My Destiny - EP.153 34:59
154 You Are My Destiny - EP.154 35:04
155 You Are My Destiny - EP.155 35:01
156 You Are My Destiny - EP.156 35:01
157 You Are My Destiny - EP.157 35:22
Leave a Reply