• 2013-05-20 สมาชิกปกติสามารถอัพได้ 3 วีดีโอ/วัน สมาชิกแบบแฟนซับอัพได้ 5 วีดีโอ/วัน
  • 2013-12-16 เปิดให้สมาชิกทั่วไปสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ตามปกติแล้ว
45:23

2 months ago — 414 Views

tamachanja

สืบจากเสียง10(จบ) [คุณภาพและขนาดปานกลาง]

45:38

2 months ago — 476 Views

tamachanja

สืบจากเสียง09 [คุณภาพและขนาดปานกลาง]

46:08

2 months ago — 538 Views

tamachanja

สืบจากเสียง08 [คุณภาพและขนาดปานกลาง]

46:08

2 months ago — 551 Views

tamachanja

สืบจากเสียง07 [คุณภาพและขนาดที่เหมาะสม]

46:08

2 months ago — 573 Views

tamachanja

สืบจากเสียง06 [คุณภาพและขนาดที่เหมาะสม]

46:08

3 months ago — 628 Views

tamachanja

สืบจากเสียง05 [คุณภาพและขนาดที่เหมาะสม]

46:08

3 months ago — 592 Views

tamachanja

สืบจากเสียง04 [คุณภาพและขนาดที่เหมาะสม]

46:08

3 months ago — 657 Views

tamachanja

สืบจากเสียง02

46:08

3 months ago — 907 Views

tamachanja

สืบจากเสียง01

46:08

3 months ago — 688 Views

tamachanja

สืบจากเสียง03 [คุณภาพและขนาดที่เหมาะสม]

02:09:42

1 year ago — 1,054 Views

aomyouza2543

Koe no katachi (A Silent Voice) รักไร้เสียง พากย์ไทย

02:09:57

1 year ago — 799 Views

aomyouza2543

Koe no katachi (A Silent Voice) รักไร้เสียง ซับไทย

57:05

4 years ago — 1,863 Views

evillyrical

เป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์ปี 4 มหาวิทยาลัยโทซากะ 5 คน ที่ได้เข้าร่วมงานด้านนิติเวชศาสตร์จากศพชันสูตร พวกเขาต้องทำการสืบสาวเรื่องราวไปยังปูมหลัง ครอบครัว คนรู้จัก วิเคราะห์ร่วมกับพยาน สถานที่เกิดเหตุ เพื่อไข "ปริศนาการตาย" ที่ผลการชันสูตรจากศพยังไม่เพียงพอต่อการที่ครอบครัวผู้สูญเสียจะยอมรับความจริงและดำเนินชีวิตต่อไปได้ และต้องเข้าร่วมสัมนาเป็นเวลา 5 เดือน เพิ้อไปทดลองงานในสาขาที่มีความสนใจ อันนำไปสู่การตัดสินใจเลือกสาขาทางการแพทย์เฉพาะทาง ประเทศญี่ปุ่นยังขาดแคลนแพทย์นิติเวช งานด้านนิติเวชศาสตร์จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และที่มีก็เป็นสาขาที่ไม่ฮิต จึงมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเท่าที่จะมีได้ คือ 5 คนเท่านั้น เรื่องย่ออย่างละเอียด: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prysang&month=05-08-2012&group=24&gblog=67

46:50

4 years ago — 1,367 Views

evillyrical

เป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์ปี 4 มหาวิทยาลัยโทซากะ 5 คน ที่ได้เข้าร่วมงานด้านนิติเวชศาสตร์จากศพชันสูตร พวกเขาต้องทำการสืบสาวเรื่องราวไปยังปูมหลัง ครอบครัว คนรู้จัก วิเคราะห์ร่วมกับพยาน สถานที่เกิดเหตุ เพื่อไข "ปริศนาการตาย" ที่ผลการชันสูตรจากศพยังไม่เพียงพอต่อการที่ครอบครัวผู้สูญเสียจะยอมรับความจริงและดำเนินชีวิตต่อไปได้ และต้องเข้าร่วมสัมนาเป็นเวลา 5 เดือน เพิ้อไปทดลองงานในสาขาที่มีความสนใจ อันนำไปสู่การตัดสินใจเลือกสาขาทางการแพทย์เฉพาะทาง ประเทศญี่ปุ่นยังขาดแคลนแพทย์นิติเวช งานด้านนิติเวชศาสตร์จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และที่มีก็เป็นสาขาที่ไม่ฮิต จึงมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเท่าที่จะมีได้ คือ 5 คนเท่านั้น เรื่องย่ออย่างละเอียด: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prysang&month=05-08-2012&group=24&gblog=67

46:50

4 years ago — 1,704 Views

pikmie

เป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์ปี 4 มหาวิทยาลัยโทซากะ 5 คน ที่ได้เข้าร่วมงานด้านนิติเวชศาสตร์จากศพชันสูตร พวกเขาต้องทำการสืบสาวเรื่องราวไปยังปูมหลัง ครอบครัว คนรู้จัก วิเคราะห์ร่วมกับพยาน สถานที่เกิดเหตุ เพื่อไข "ปริศนาการตาย" ที่ผลการชันสูตรจากศพยังไม่เพียงพอต่อการที่ครอบครัวผู้สูญเสียจะยอมรับความจริงและดำเนินชีวิตต่อไปได้ และต้องเข้าร่วมสัมนาเป็นเวลา 5 เดือน เพิ้อไปทดลองงานในสาขาที่มีความสนใจ อันนำไปสู่การตัดสินใจเลือกสาขาทางการแพทย์เฉพาะทาง ประเทศญี่ปุ่นยังขาดแคลนแพทย์นิติเวช งานด้านนิติเวชศาสตร์จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และที่มีก็เป็นสาขาที่ไม่ฮิต จึงมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเท่าที่จะมีได้ คือ 5 คนเท่านั้น เรื่องย่ออย่างละเอียด: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prysang&month=05-08-2012&group=24&gblog=67

46:50

4 years ago — 1,395 Views

evillyrical

เป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์ปี 4 มหาวิทยาลัยโทซากะ 5 คน ที่ได้เข้าร่วมงานด้านนิติเวชศาสตร์จากศพชันสูตร พวกเขาต้องทำการสืบสาวเรื่องราวไปยังปูมหลัง ครอบครัว คนรู้จัก วิเคราะห์ร่วมกับพยาน สถานที่เกิดเหตุ เพื่อไข "ปริศนาการตาย" ที่ผลการชันสูตรจากศพยังไม่เพียงพอต่อการที่ครอบครัวผู้สูญเสียจะยอมรับความจริงและดำเนินชีวิตต่อไปได้ และต้องเข้าร่วมสัมนาเป็นเวลา 5 เดือน เพิ้อไปทดลองงานในสาขาที่มีความสนใจ อันนำไปสู่การตัดสินใจเลือกสาขาทางการแพทย์เฉพาะทาง ประเทศญี่ปุ่นยังขาดแคลนแพทย์นิติเวช งานด้านนิติเวชศาสตร์จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก และที่มีก็เป็นสาขาที่ไม่ฮิต จึงมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเท่าที่จะมีได้ คือ 5 คนเท่านั้น เรื่องย่ออย่างละเอียด: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=prysang&month=05-08-2012&group=24&gblog=67

46:50

4 years ago — 1,436 Views

angelnikky

เสียงจากศพ

46:50

4 years ago — 1,377 Views

nikkygod

เสียงจากศพ

46:50

4 years ago — 1,419 Views

nikkygod

เสียงจากศพ

46:50

4 years ago — 1,648 Views

nikkyangel

เสียงจากศพ

45:40

4 years ago — 1,521 Views

nikkygod

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

45:21

4 years ago — 1,358 Views

nikkyangel

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

48:26

4 years ago — 1,396 Views

nikkyangel

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

49:54

4 years ago — 1,422 Views

nikkyangel

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

46:07

4 years ago — 1,475 Views

nikkyangel

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

46:50

4 years ago — 1,636 Views

nikkyangel

เสียงจากศพ

48:03

4 years ago — 1,379 Views

nikkygod

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

46:25

4 years ago — 1,420 Views

nikkygod

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

46:25

4 years ago — 1,549 Views

nikkyangel

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์

49:00

4 years ago — 1,584 Views

nikkygod

สาวน้อยเสียงใสกับนายโอตาคุหุ่นยนต์