• 2013-05-20 สมาชิกปกติสามารถอัพได้ 3 วีดีโอ/วัน สมาชิกแบบแฟนซับอัพได้ 5 วีดีโอ/วัน
  • 2013-12-16 เปิดให้สมาชิกทั่วไปสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ตามปกติแล้ว
01:09:40

4 weeks ago — 4,202 Views

angelnikky

หน่วยแพทย์ติดปีก

56:54

1 month ago — 3,773 Views

angelnikky

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:05

1 month ago — 3,620 Views

angelnikky

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:05

2 months ago — 3,805 Views

angelnikky

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:05

2 months ago — 3,646 Views

angelnikky

หน่วยแพทย์ติดปีก

57:09

2 months ago — 3,547 Views

angelnikky

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:05

2 months ago — 3,519 Views

angelnikky

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:05

2 months ago — 3,726 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

59:07

3 months ago — 3,926 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

01:10:04

3 months ago — 6,347 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

04:15

11 months ago — 573 Views

Mine

Song : Yakusoku -Promise code- Artist : Maria Band : GARNiDELiA

01:09:55

1 year ago — 3,971 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

45:60

1 year ago — 3,102 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

45:47

1 year ago — 3,108 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:00

1 year ago — 2,959 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

45:50

1 year ago — 3,161 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

45:59

1 year ago — 3,203 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

45:50

1 year ago — 3,227 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:00

1 year ago — 3,345 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

45:50

1 year ago — 3,361 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:00

1 year ago — 4,077 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

01:01:27

1 year ago — 6,957 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

57:20

1 year ago — 3,908 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:50

1 year ago — 3,541 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:50

1 year ago — 3,520 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:50

1 year ago — 3,755 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:50

1 year ago — 3,602 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:50

1 year ago — 3,734 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:50

1 year ago — 4,089 Views

nikkyangel

หน่วยแพทย์ติดปีก

46:50

1 year ago — 4,154 Views

nikkygod

หน่วยแพทย์ติดปีก